Ống nhựa chịu nhiệt pn20

Thương hiệu: Loại:

Liên hệ
Đường kính ngoài
Outside Diameter (D)
Độ dầy
Thickness (s)
 
Độ méo
Out-of-Roundness
(mm)
 
Trọng lượngWeight (kg/m)
Danh định
Nominal (mm)
Dung sai
Tolerances (mm)
Danh định
Nominal (mm)
Dung sai
Tolerances (mm)
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
+0.3
+0.3
+0.3
+0.4
+0.5
+0.6
+0.7
+0.9
+0.9
+1.2
+1.3
+1.5
+1.7
+1.8
3.4
4.2
5.4
6.7
8.3
10.5
12.5
15.0
18.3
20.8
23.3
26.6
29.0
33.2
+0.6
+0.7
+0.8
+0.9
+1.1
+1.3
+1.5
+1.8
+2.1
+2.3
+2.6
+2.9
+3.1
+3.6
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4
1.6
1.6
1.8
2.2
2.5
2.8
3.2
3.6
4.0
0.172
0.266
0.434
0.671
1.040
1.650
2.340
3.360
5.010
6.470
8.120
10.600
13.400
16.500
popup

Số lượng:

Tổng tiền: