Tư vấn lắp đặt bảo dưỡng PCCC tại Bắc Ninh

Trình tự thủ tục khi thay đổi thiết kế một số khu vực so với thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC ban đầu

Nguyễn Khánh Chi 11/07/2020
Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 16 Nghị định 79/2014/NĐ-CP: Trong quá trình thi công, nếu có thay đổi thiết kế thì Công ty anh phải giải trình hoặc thiết kế bổ sung và phải được duyệt lại. Công ty anh cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thiết kế thể hiện rõ nội dung điều chỉnh, gửi về Cảnh sát PC&CC Tỉnh Bắc Ninh tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính  để được thẩm duyệt về PCCC theo quy định. Căn cứ điểm c Khoản 3 Điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP, thành phần hồ sơ gồm...

tư vấn thiết kế hệ thống chữa cháy tự động khí FM-200 (HFC-227ea) tại Bắc NInh

Nguyễn Khánh Chi 10/07/2020
I/ Khí FM-200 (HFC227-ea) là gì? Công thức hóa học :  1,1,1,2,3,3,3 Heptafluoroproane (CF3CHFCF3) Khối lượng phân tử :  170.03 g/mol Nhiệt độ sôi ở 1 atm :   -16.4 oC Nhiệt độ đông :  -131.1 oC Khối lượng riêng :  621 kg/m3 Nhiệt lượng hóa hơi tại điểm sôi :  132.6 kJ/kg Độ nhớt ở nhiệt độ 25oC :  0.184 centistokes Khả năng tác động đến tầng ozone :  0 Thời gian tồn tại trong thiên nhiên :  (31 – 42) năm   II/ Hệ thống chữa cháy khí sạch...

các vấn đề cơ bản về phòng cháy, chữa cháy

Nguyễn Khánh Chi 05/02/2020
1. Định nghĩa sự cháy Cháy là một phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát ra ánh sáng. Theo định nghĩa ta thấy cháy có 3 dấu hiệu đặc trưng: – Có phản ứng hóa học – Có tỏa nhiệt – Phát ra ánh sáng 2. Yếu tố để hình thành sự cháy 3 điều kiện cần và đủ để tạo thành sự cháy: – Chất cháy – Oxy (nồng độ phải lớn hơn 14%) – Nguồn nhiệt Tam giác tạo ra sự cháy: Oxy, nguồn nhiệt và chất cháy   3. Ba dấu hiệu cơ bản để nhận biết đám cháy – Mùi vị: tùy thuộc vào chất bị cháy Mùi khét: cháy điện, ca...

Sử dụng thang máy – mối nguy khi cháy

Nguyễn Khánh Chi 13/08/2019
Sau khi phát hiện có cháy, một trong những phản ứng đầu tiên là phải tắt toàn bộ hệ thống điện, thế nên nếu chẳng may có người trong cabin thang máy thì sẽ vô tình bị nhốt trong đó