Ống nhựa chịu nhiệt

Thương hiệu: Loại:

Liên hệ
Đường kính ngoài
Outside Diameter (D)
Độ dầy
Thickness (s)
 
Độ méo
Out-of-Roundness
(mm)
 
Trọng lượngWeight (kg/m)
Danh định
Nominal (mm)
Dung sai
Tolerances (mm)
Danh định
Nominal (mm)
Dung sai
Tolerances (mm)
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
+0.3
+0.3
+0.3
+0.4
+0.5
+0.6
+0.7
+0.9
+0.9
+1.2
+1.3
+1.5
+1.7
4.1
5.1
6.5
8.1
10.1
12.7
15.1
18.1
22.1
25.1
28.1
32.1
36.1
+0.7
+0.8
+0.9
+1.1
+1.3
+1.5
+1.8
+2.1
+2.5
+2.8
+3.1
+3.5
+3.9
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4
1.6
1.6
1.8
2.2
2.5
2.8
3.2
3.6
0.198
0.307
0.498
0.775
1.210
1.910
2.700
3.880
5.780
7.460
9.350
12.200
15.400
popup

Số lượng:

Tổng tiền: