Tổng Hợp Các Tài Liệu,Giáo Trình,Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Hệ Thống Cấp Thoát Nước

tong-hop-cac-tai-lieu-giao-trinh-tieu-chuan-ky-thuat-he-thong-cap-thoat-nuoc

hệ thống cấp thoát nước

Kính Thưa Quý Khách Hàng :

Nhằm giúp quý khách tìm hiểu thêm và nâng cao khả năng khảo sát đánh giá về các nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước sạch, đo đạc đánh giá chất lượng đườngống nước, vận hành các hệ thống xử lý cấp nước và thoát nước thải, có kỹ năng quản lý, đánh giá tác động môi trường, xây dựng mục tiêu quản lý chất lượng nguồn nước cấp, nguồn nước thải, nhu cầu sử dụng nước sạch, xây dựng và thực hiện kế hoạch dự án mạng lưới,hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước cấp, xử lý nước thải và bảo vệ nguồn nước sạch; có kỹ năng điều hành, phân công và phối hợp với các bộ phận kỹ thuật, nâng cao khả năng tập huấn và huấn luyện về quyền hạn và trách nhiệm trong công việc bảo vệ môi trường, nâng cao kỹ năng cập nhật và thống kê thông tin, kỹ thuật, thiết bị , sử lý và công nghệ ngành cấp thoát nước; cập nhật phương pháp quản lý; kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực cấp và thoát nước, xử lý nước để thực hiện phân tích, đánh giá, điều chỉnh. -  Tôi xin chia sẻ đến quý khách một số tài liệu, giáo trình về chuyên ngành cấp thoát nước :

 

- Ghi chú : Đối với những tài liệu có dung lượng lớn ( > 10 MB ) Quý khách vui lòng chờ trong it giây để tài liệu được tải về đầy đủ ../..

 

A - Tài Liệu hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình:

 

1- TIÊU CHUẨN VIỆT NAM:  Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu

 

1)      Lắp đặt hệ thống cấp và thoát nước bằng các loại ống chất dẻo không nêu trong tiêu chuẩn này mà cần tiến hành theo tiêu chuẩn hướng dẫn thiết kế riêng đối với mạng lưới cấp và thoát nước bằng ống chất dẻo.

2)      Lắp đặt hệ thống thiết bị kĩ thuật vệ sinh trong các công trình đặc biệt,cần phải tiến hành theo hướng dẫn riêng của thiết kế.

3)      Khi lắp đặt và nghiệm thu các hệ thống vòi phun n|ớc và vòi xả nước,ngoài tiêu chuẩn này còn cần phải thoả mãn các yêu cầu của thiết kế .../.. 

 

 2 - TIÊU CHUẨN VIỆT NAM :  Hệ thống cấp thoát nước – Quy phạm quản lí kĩ thuật

   1)     Tiêu chuẩn này áp dụng để quản lý kĩ thuật hệ thống cấp thoát nước đô thị. Ngoài tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.

   2)     Nhiệm vụ của công tác quản lý kĩ thuật hệ thống cấp thoát nước đô thị là thực hiện các biện pháp phòng ngừa,đảm bảo vận hành khai thác các công trình cấp thoát nước một cách liên tục theo các chỉ tiêu kinh tế  - kĩ thuật quy định.

    3)      Cán bộ và công nhân vận hành hệ thống cấp thoát nứớc cần phải nắm vững quy trình công nghệ và tính năng hoạt động của các công trình và nguyên tắc an toàn lao động khi quản lý hệ thống cấp thoát nước.

    4)     Các cơ quan trực tiếp quản lý hệ thống cấp thoát nứớc cần phải nghiên cứu chế độ làm việc của toàn bộ hệ thống,phân tích ưu nhược điểm của công trình,đặc tính kĩ thuật khi hoạt động của các công trình và so sánh với thiết kế. Kết quả nghiên cứu xem xét phải báo cáo lên cấp trên.

 

3 - Yêu Cầu An Toàn :  Vận Hành Khai Thác Hệ Thống Cấp Thoát Nước

 

Tiêu chuẩn này là bắt buộcáp dụng.

 

Tiêu chuẩn này thay thế cho "Quy phạm kĩ thuật an toàn lao động trong vận hành khai thác các hệ thống cấp thoát nước TCXD66:1977".

 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu nhằm đảm bảo an toàn trong vận hành khai thác các thiết bị, công trình (bơm cấp, bơm thải, ống dẫn, cống .v.v..) của hệ thống cấp thoát nước .

 

Ngoài việc thực hiện các quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân thủ các tài liệu tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.

 

B – Bộ Sách Ebook Cấp thoát nước được tuyển chọn của các NXB nổi tiếng :

 

Tổng hợp các bộ ebook hay gồm giáo trình cấp thoát nước đô thị, tự động hóa công trình cấp thoát nước, ebook thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp, ebook cấp thoát nước... Giúp phục vụ các bạn tìm hiểu, nghiên cứu và học tốt hơn.

 

 

1.    Giáo trình cấp thoát nước đô thị - Hoàng Đình Thu

Tham khảo sách 'giáo trình cấp thoát nước đô thị', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 

2.    Tự động hóa các công trình cấp và thoát nước - Phạm Thị Giới - ĐH Kiến trúc Hà Nội

Cuốn sách có nội dung chọn lọc một cách đầy đủ và phong phú các vấn đề về tự động hóa các công trình cấp thoát nước. Cuốn sách đề cập từ những khái niệm ban đầu về tự động hóa quá trình sản xuất. Các nguyên tắc điều khiển tự động, về lý thuyết điều khiển, các phần tử cơ bản trong hệ điều khiển tự động và điều khiển từ xa

3.    Giáo trình cấp nước - NXB Xây dựng

Nội dung cuốn sách đề cập nhiều kiến thức và kỹ năng cơ bản cần phải có đối với công nhân ngành nước. Chính vì vậy cuốn sách chắc chắn sẽ đáp ứng một phần lòng mong đợi của các giảng viên giảng dạy và công nhân ngành nước. Đồng thời giáo trình phục vụ nghiên cứu học tập của giáo viên và học viên

4.    Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp - GS.TS Trần Hiếu Nhuệ

Cuốn sách được coi là Cẩm nang dành cho các kỹ sư, cán bộ nghiên cứu, các sinh viên chuyên ngành cấp thoát nước khi tính toán thiết kế và nghiên cứu về thoát nước, xử lý nước thải công nghiệp: Hệ thống thoát nước các xí nghiệp công nghiệp, xác định khối lượng, thành phần, tính chất nước thải các xí nghiệp công nghiệp, Sử dụng nước thải sản xuất và thu hồi chất quí,...

5.   Giáo trình về môn Cấp thoát nước

Nội dung giáo trình có 3 phần chính về cung cấp, thoát nước và kĩ thuật cấp thoát nước trong nhà nhằm giúp cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước có tài liệu học tập, tham khảo chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

6.   Giáo trình cấp thoát nước - Bộ xây dựng

Nội dung Giáo trình cấp thoát nước: Những khái niệm cơ bản về cấp thoát nước. Mạng lưới cấp thoát nước. Cấp nước cho công trường xây dựng. Hệ thống cấp nước bên trong nhà. Khái niệm chung về thoát nước. Hệ thống thoát nứoc bên trong nhà. Thi công đường ống. Cuốn sách có ích cho sinh viên, giảng viên ngành cấp thoát nước.

 

 7.  Giáo trình mạng lưới thoát nước  - PGS,TS Hoàng Văn Huệ :

 

     7.1 - Tập 1 phần I :     Khái niệm chung về thoát nước

     7.2 - Tập 1 phần II :   Mạng lưới và công trình trên mạng lưới thoát nước

     7.3 - Tập 1 phần III :  Kỹ thuật xây dựng, quảng lý và vận hành mạng lưới thoát nước

 

     7.4 - Tập 2 phần I :     Những vấn đề chung về sử lý nước thải

     7.5 - Tập 2 phần II :   Các quá trình và công trình sử lý nước thải

     7.6 - Tập 2 phần III :  Cơ sở thiết kế và quản lý kỹ thuật trạm sử lý nước thải

 

C - Trọn bộ bài giảng về cấp thoát nước của PSG.TS Nguyễn Thống - ĐH Bách khoa tp. HCM

 

Bộ bài giảng của PGS.TS Nguyễn Thống trình bày các vấn đề cơ bản về kỹ thuật và công nghiệp cấp thoát nước: Từ khâu tính toán, thiết kế, lắp đặt, xây dựng tới khâu quản lý, vận hành các hệ thống cấp thoát nước bên trong và bên ngoài công trình thuộc các đô thị, nhà ở, nhà công cộng và nhà công nghiệp... Giúp các bạn dễ dàng tìm hiểu và học tập tốt môn học này.

 

1.      Cấp thoát nước - Chương 1 Tổng quan về cấp nước

 

Tính toán và thiết kế hệ thống cấp nước bên trong đơn vị sử dụng nước (nhà ở, nhà máy,..). 2. Quy hoạch và tính toán thiết kế hệ thống cấp nước khu vực. 3. Tính toán và thiết kế hệ thống thoát nước bên trong đơn vị sử dụng nước. 4. Quy hoạch và tính toán thiết kế hệ thống thoát nước khu vực....

 

2.      Cấp thoát nước - Chương 2 Nguồn nước & công trình thu nước

 

Được hình thành từ nước mặt thẩm thấu qua các tầng địa chất và trử lại trong các tầng địa chất thích hợp (cát, á cát,…). Thời gian nước thấm đến tầng nước ngầm có thể kéo dài rất lâu (hàng nhiều năm), tuỳ theo đặc tính các tầng địa chất mà nước thấm qua.

 

3.      Cấp thoát nước - Chương 3 Mạng lưới cấp thoát khu vực

 

Là hệ thống đường ống và các hang mục chương trình liên quan xây dựng theo hệ thống trục giao thông chính của khu vực cấp nước. Nước trong mạng lưới sẽ được lấy ra cung cấp cho các đơn vị sử dụng nước cuối cùng

 

4.      Cấp thoát nước - Chương 4 Mạng lưới cấp nước bên trong

 

Yêu cầu cơ bản:  Có độ bền cao về mặt hóa học, cơ học và nhiệt. Trọng lượng riêng nhỏ nhất có thể. Dễ nối và kín nước, mối nối chắc chắn.  Có đủ các loại bộ phận nối ống, để tạo điều kiện đa dạng cho việc bố trí và thiết kế .

 

5.      Cấp thoát nước - Chương 5 Mạng lưới thoát nước bên trong

 

Chọn kích thước xi phông đường kính xi phông (mm) 32 38 50 76 100 hướng dẫn bố trí ống ngang độ dốc tối thiểu là 1%. không được treo ống qua phòng ở, nhà bếp. độ dốc đều và không quá lớn trong trường hợp ống thoát phân, đường kính ống nhánh

 

6.      Cấp thoát nước - Chương 6 Mạng lưới thoát nước khu vực

 

Các yếu tố tạo lưu lượng dòng chảy mặt q (runoff) - diện tích khu vực hứng nước mưa ai, - cường độ mưa rơi trên khu vực i(mm/h); - khả năng thấm nước diện tích bề mặt thu nước c (hệ số dòng chảy, tỷ lệ nước chảy mặt/tổng lượng nước rơi).

 

7.      Cấp thoát nước - Chương 7 Tổng quan về xử lý nước thải

 

Thành phần, tính chất và các dạng nước thải:  Nước thải đô thị : hổn hợp phức tạp, vô cơ + hửu cơ - dạng hoà tan, keo, không hòa tan. Mức độ ô nhiễm nước thải dân dụng được quy ước là không đổi. Nước thải công nghiệp: Do quá trình sản xuất, mức độ ô nhiểm thay đổi theo công nghệ (xử lý tại NM). Tp. phát triển nước thải CN chiếm 30-35% tổng lượng nước thải.

 

8.      Cấp thoát nước - Chương 8 Tính toán mạng lưới cấp nước với phần mềm EPANET và SWMM

 

đây là phần mềm cho phép tính toán thủy lực mạng lưới đường ống có dòng chảy có áp: Tóm tắt lý thuyết tổn thất năng lượng cho mỗi đoạn đường ống (i,j): và tại mỗi nút ta có: • qij: lưu lượng trong đường ống (ij) • hi: cột nước đo áp tại nút i (thế năng + áp năng) • qk: lưu lượng tiêu thụ (+) hoặc cấp vào (-) tại nút k

 

+ Tham khảo thêm bài viết :      Phong thủy và hệ thống cấp thoát nước

+                                               Công Tác Thử Nghiệm Áp Lực Đường Ống Dẫn Nước

+                                               Những lưu ý với đường nước vào nhà | Phong Thủy xây dựng

 

 

 

Sưu Tầm