Sẽ thu tiền dịch vụ thoát nước với các hộ gia đình

se-thu-tien-dich-vu-thoat-nuoc-voi-cac-ho-gia-dinh
Theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải vừa được Chính phủ ban hành, các hộ gia đình cũng sẽ phải nộp tiền xử lý nước thải.
 

Với nước thải sinh hoạt, trường hợp các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải được tính bằng 100% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước. Trường hợp các hộ thoát nước không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải được xác định căn cứ theo lượng nước sạch tiêu thụ bình quân đầu người tại địa phương do UBND cấp tỉnh quy định.

xu-ly-nuoc-thai-voi-vi-sinh-vat-gay-benh

Ảnh minh họa

Với các loại nước thải khác, trường hợp các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải được tính bằng 80% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước. Nếu các hộ thoát nước không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải được xác định thông qua đồng hồ đo lưu lượng nước thải. Trường hợp không lắp đặt đồng hồ, đơn vị thoát nước và hộ thoát nước làm hợp đồng dịch vụ thoát nước để thống nhất về khối lượng nước thải cho phù hợp.

Tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ cấp nước sẽ đứng ra thu tiền dịch vụ thoát nước của các hộ gia đình sử dụng nước từ hệ thống cấp nước sạch tập trung thông qua hóa đơn tiền nước. Các trường hợp còn lại, việc thu tiền dịch vụ thoát nước sẽ do đơn vị thoát nước trực tiếp thu. Hộ gia đình thoát nước đã thanh toán tiền dịch vụ thoát nước sẽ không phải trả phí bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành với nước thải.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2015.

CHIẾN THẮNG (nguồn: hội cấp thoát nước Việt Nam)

 

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN