PHƯƠNG PHÁP NỐI ỐNG UPVC BẰNG KEO DÁN

PHƯƠNG PHÁP NỐI ỐNG UPVC BẰNG KEO DÁN
Lau sạch bụi dầu mỡ mặt ngoài ống và mặt trong của phụ kiện bằng giẻ sạch
1. Lau sạch bụi dầu mỡ mặt ngoài ống và mặt trong của phụ kiện bằng giẻ sạch
Clean up dust and grease outside of the end of pipes and inside the socket with a clean cloth.
 
Picture1.jpg
2. Đánh dấu đoạn ống cần nối trên đầu ống
Use measure tape and mark up at the end of pipes
 
Picture2.jpg
3. Thoa một lớp keo mỏng lên mặt ngoài ống và mặt trong của phụ kiện
Apply a thin layer of solvent cement to outside of the end of pipes and inside of the socket
Picture3.jpg Picture4.jpg
4. Đẩy ống thẳng vào phụ kiện cần nối đến vị trí đã được đánh dấu. Trong khi đẩy cần hạn chế xoay ống
Insert the pipe straightly into the socket up to the position that have been marked. While inserting the pipe,try not to twist the pipe or socket too much.
Picture5.jpg
5. Lau sạch keo thừa trên mối nối. Mối nối sẽ chắc chắn sau 10 phút
Wipe off the excess solvent cement from the outside of the joint and the pipe. The joint will be strong after 10 minutes
Picture6.jpg
Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN