Nhựa Bình Minh: Chờ đến ĐHĐCĐ 2018 mới xử lý được khoản phải thu khác hơn 49 tỷ đồng

18/08/2017
nhua-binh-minh-cho-den-dhdcd-2018-moi-xu-ly-duoc-khoan-phai-thu-khac-hon-49-ty-d

CTCP Nhựa Bình Minh (mã CK: BMP) đã công bố BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2017.

Theo đó mặc dù kết quả không có gì thay đổi so với báo cáo tự lập được công ty công bố trước đó tuy nhiên kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản mục phải thu khác trị giá 49 tỷ đồng là số thuế truy thu đã nộp. Công ty đã nộp và đang tạm hạch toán ở khoản mục phải thu khác trên BCĐKT, nếu công ty xử lý khoản trên bằng quỹ đầu tư phát triển thì khoản mục phải thu ngắn hạn khác và quỹ đầu tư phát triển sẽ giảm tương ứng.

Lý giải về vấn đề này, BMP cho biết công ty được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước thành CTCP vào năm 2004. Theo luật thì BMP sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 100% trong 2 năm liền sau đó là 2004-2005. Đồng thời, giai đoạn 2006 - 2008 Công ty sẽ tiếp tục được miễn giảm 50% thuế TNDN. Đến năm 2006, Công ty chính thức niêm yết trên sàn HOSE khi còn đang trong giai đoạn được miễn giảm thuế từ quá trình cổ phần hóa. Theo BMP, nếu thực hiện cộng dồn ưu đãi thuế từ việc niêm yết lần đầu cùng với ưu đãi từ cổ phần hóa, thì Công ty sẽ được giảm thuế 100% cho 2 năm 2007-2008. Tuy nhiên, Cục Thuế TPHCM không chấp nhận ý kiến trên, mà yêu cầu BMP phải phân bổ ưu đãi thuế cho 4 năm 2007-2010 với tỷ lệ miễn giảm là 50%/năm.

Năm 2013 Cục Thuế TPHCM thanh tra thuế từ năm 2009-2012 tại BMP đã ra quyết định không miễn giảm 50% thuế TNDN cho Công ty trong 2 năm 2009-2010. Theo đó, BMP đã phải tạm nộp hơn 71 tỷ đồng tiền thuế truy thu và hạch toán vào mục phải thu khác, đồng thời Công ty cũng đã nộp đơn khiếu nại lên Cục Thuế TPHCM, Tổng Cục Thuế và Bộ Tài chính. Đến năm 2014, Cục Thuế TPHCM đã có quyết định truy thu thuế đối với BMP là hơn 49 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty đã tạm nộp hơn 49 tỷ đồng tiền thuế và hạch toán vào khoản mục phải thu khác trên BCTC tính đến ngày 30/06/2017. Công ty cho biết sẽ làm việc với cơ quan chức năng và xử lý dứt điểm khoản này sau khi xin ý kiến ĐHĐCĐ 2018.

Được mệnh danh là ông trùm ngành ống nhựa nhưng trong thời gian đây giá cổ phiếu BMP có dấu hiệu đuối sức với mức sụt giảm trên 20%, nhà đầu tư nhìn nhận một phần là do kết quả kinh doanh kém khả quan của công ty, trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh đến 34% so với cùng kỳ do công ty chịu ảnh hưởng của giá nguyên vật liệu tăng và có thể có một phần đến từ áp lực của 2 đối thủ cạnh tranh ‘đáng gờm’ là Công ty Tân Á – Đại Thành và Tôn Hoa Sen.


Diễn biến giá cổ phiếu BMP trong 6 tháng qua

Diễn biến giá cổ phiếu BMP trong 6 tháng qua