Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình

he-thong-cap-thoat-nuoc-ben-trong-nha-va-cong-trinh

Quy chuẩn Hệ thống Cấp thoát nước trong nhà và công trình 


Quy chuẩn Hệ thống Cấp thoát nước trong nhà và công trình do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) phối hợp với Hiệp hội Quốc tế Cấp thoát nước và Cơ khí Mỹ (IAPMO) biên soạn dựa trên những nội dung kỹ thuật trong bộ Quy chuẩn “Uniform Plumbing Code” do Hiệp hội IAPMO xuất bản năm 1997. Vụ Khoa học Công nghệ là cơ quan quản lý quá trình biên soạn và trình duyệt; Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 47/1999/QĐ-BXD, ngày 21 tháng 12 năm 1999. 


Quy chuẩn này tập hợp những quy định thống nhất về thiết kế, xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị cấp thoát nước trong nhà và công trình nhằm đảm bảo các yêu cầu và tiêu chuẩn tối thiểu cho sức khoẻ, sự an toàn và lợi ích người sử dụng hệ thống cấp thoát nước.

Quy chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt mới, cải tạo, sửa chữa, thay thế, di chuyển, vận hành, bảo dưỡng hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình, kể cả phần ngoài nhà cho đến hệ thống cấp thoát nước chung của khu vực.

Quy chuẩn Hệ thống ống nước trong nhà và công trình gồm 12 chương và 11 phụ lục:
Chương 1: Quy định chung
Chương 2: Định nghĩa, thuật ngữ;
Chương 3: Các điều khoản chung
Chương 4: Thiết bị cấp thoát nước và phụ tùng
Chương 5: Nồi đun nước nóng
Chương 6: Cung cấp nước và phân phối nước
Chương 7: Thoát nước thải
Chương 8: Chất thải gián tiếp
Chương 9: Thông hơi
Chương 10: Xi phông và bể lắng
Chương 11: Hệ thống thoát nước mưa
Chương 12: Các tiêu chuẩn tham chiếu

Phụ lục A: Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước
Phụ lục B: Hệ thống thoát nước và thông hơi kết hợp
Phụ lục C: Các tiêu chuẩn tham chiếu bổ sung
Phụ lục D: Xác định kích thước hệ thống thoát nước mưa trên mái
Phụ lục E: Các khu đặt nhà lưu động/ nhà sản xuất và xe đi nghỉ lưu động
Phụ lục G: Hệ thống nước xám của nhà ở gia đình đơn lẻ
Phụ lục H: Những quy định khi thiết kế, xây dựng và lắp đặt bể (thiết bị) thu dầu mỡ trong nhà bếp thương mại
Phụ lục I: Các tiêu chuẩn lắp đặt đường ống và phụ tùng
Phụ lục J: Hệ thống nước dùng lại ở các công trình không phải là nhà ở
Phụ lục K: Hệ thống xử lý nước thải cục bộ
Phụ lục L: Bảng chuyển đổi đơn vị


**************
Hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn Hệ thống Cấp thoát nước trong nhà và công trình 

 

chat-luong-he-thong-cap-thoat-nuoc
Tài liệu tham khảo) 

Quy chuẩn Hệ thống Cấp thoát nước trong nhà và công trình do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) chủ trì biên soạn đã được Bộ Xây dựng ký Quyết định ban hành áp dụng trên phạm vi toàn quốc, từ tháng 1/2000.

Ngày 18/6/2002, Bộ Xây dựng đã giao nhiệm vụ NCKH và PTCN cho Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn tài liệu Hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn Hệ thống Cấp thoát nước trong nhà và công trình, (mã số RD 09-02).

Tài liệu Hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn Hệ thống Cấp thoát nước trong nhà và công trình được biên soạn với nhiều sơ đồ, hình vẽ chi tiết và các ví dụ minh hoạ, tóm tắt những nội dung cơ bản nhất của những điều khoản quy định trong Quy chuẩn nhằm mục đích giúp người sử dụng tham khảo dễ dàng, hiểu đầy đủ, chính xác và thuận lợi hơn trong quá trình áp dụng Quy chuẩn Hệ thống Cấp thoát nước trong nhà và công trình. 

Tài liệu Hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn Hệ thống Cấp thoát nước trong nhà và công trình được biên soạn gồm 12 chương và 7 phụ lục với các nội dung sau:

Chương 1: Quy định chung
 

Chương 2: Định nghĩa thuật ngữ
·Bao gồm 85 hình vẽ minh hoạ các định nghĩa thuật ngữ.

Chương 3: Các điều khoản chung: 

·Tóm tắt và giải thích cụ thể những điều khoản chính;
·Bao gồm 49 hình vẽ minh hoạ, giới thiệu những quy định cơ bản của Hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình, cách bố trí hố ga lấy mẫu nước thải, các hình thức lắp đặt đường ống cấp thoát nước đúng và không đúng, thông hơi cho thiết bị độc lập, chống lún nứt co dãn cho đường ống, neo giữ ống, các loại mối nối, … 

Chương 4: Thiết bị cấp thoát nước và phụ tùng
·Tóm tắt và giải thích cụ thể những điều khoản chính;
·Bao gồm 16 hình vẽ minh hoạ, giới thiệu những quy định về chất lượng thiết bị, phụ tùng và phụ kiện của thiết bị vệ sinh: ống tràn, sự đổi hướng của nươc thải trong T và +++ kép, các cách lắp đặt, vị trí lắp đặt các phụ tùng và phụ kiện …


Chương 5: Nồi đun nước nóng
·Tóm tắt và giải thích cụ thể những điều khoản chính;

·Bao gồm 14 hình vẽ minh hoạ giới thiệu về việc xây dựng, lắp đặt ống thông hơi, hệ thống thông gió và các loại mối nối liên quan đến nồi đun nước nóng.

Chương 6: Cung cấp nước và phân phối nước
·Tóm tắt và giải thích cụ thể những điều khoản chính;
Bao gồm 28 hình vẽ minh hoạ, giới thiệu những yêu cầu kỹ thuật tối thiểu về nguồn cấp nước và hệ thống đường ống, trang thiết bị phân phối nước trong nhà và công trình: khoảng lưu không, ngắt chân không, cách lắp đặt, vận hành thiết bị ngắt chân không, …
Chương 7: Thoát nước thải
·Tóm tắt và giải thích cụ thể những điều khoản chính, gồm 2 phần:
Hệ thống thoát nước bên trong công trình;
- Hệ thống cống thoát nước cho công trình;
Bao gồm 49 hình vẽ minh hoạ về các phụ kiện, phương pháp lắp đặt đường ống thoát nước, thông hơi và thiết bị vệ sinh trong công trình. Các phương pháp thử áp lực đường ống sau khi lắp đặt, ...
 

Chương 8: Chất thải gián tiếp
·Tóm tắt và giải thích cụ thể những điều khoản chính;
Bao gồm 7 hình vẽ minh hoạ, giới thiệu những yêu cầu kỹ thuật áp dụng khi thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống thoát nước thải gián tiếp.

Chương 9: Thông hơi
·Tóm tắt và giải thích cụ thể những điều khoản chính;
·Bao gồm 25 hình vẽ minh hoạ, giới thiệu những yêu cầu kỹ thuật áp dụng khi thiết kế, thi công lắp đặt thông hơi cho hệ thống thoát nước trong công trình, thông hơi cho các loại thiết bị vệ sinh đơn lảe, các cụm thiết bị,… 

Chương 10: Xi phông và bể lắng
·Tóm tắt và giải thích các điều khoản chính trong Quy chuẩn;
Bao gồm 38 hình vẽ minh hoạ, giới thiệu những yêu cầu kỹ thuật áp dụng khi thiết kế, thi công lắp đặt xiphông và bể lắng cho hệ thống thoát nước trong công trình. Giới thiệu một số loại xiphông, bể lắng thông dụng và các lắp đặt chúng. 

Chương 11: Hệ thống thoát nước mưa
·Tóm tắt và giải thích cụ thể một số điều khoản chính và cách tính toán hệ thống thoát nước mưa;
Bao gồm 4 hình vẽ minh hoạ về thoát nước cho mái phụ, tính toán diện tích mái phụ, tính toán xác định kích cỡ đường ống thoát nước mưa cho công trình, …

Chương 12: Các tiêu chuẩn tham chiếu
Liệt kê các tiêu chuẩn tham chiếu khi sử dụng Quy chuẩn hệ thống cấp htoát nước trong nhà và công trình.

Phụ lục A: Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước
Tóm tắt và giải thích cụ thể các bước tính toán xác định kích cỡ đường ống trong hệ thống cấp nước.
Bao gồm 5 hình vẽ minh hoạ.

Phụ lục B: Hệ thống thoát nước và thông hơi kết hợp
Tóm tắt và giải thích cụ thể một số điều khoản chính trong Quy chuẩn.
·Bao gồm 11 hình vẽ minh hoạ các cách lắp đặt điển hình hệ thống thoát nước và thông hơi kết hợp.


Phụ lục D: Xác định kích thước hệ thống thoát nước mưa trên mái

·Tóm tắt các bước tính toán thoát nước mưa trên mái. Bổ sung số liệu cường độ mưa và công thức tính toán hệ thống thoát nước mưa ở Việt nam.

Phụ lục H: Những điều quy định khi thiết kế, xây dựng và lắp đặt bể (thiết bị) thu dầu mỡ trong nhà bếp thương mại

·Tóm tắt và giải thích một số điều trong Quy chuẩn. 

·Bao gồm 3 hình vẽ và các ví dụ tính toán minh hoạ.

Phụ lục I: Các tiêu chuẩn lắp đặt đường ống và phụ tùng
·Liệt kê danh mục các tiêu chuẩn chính được áp dụng theo Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình. 

Phụ lục J: Hệ thống cấp nước dùng lại ở các công trình không phải là nhà ở
Tóm tắt và giải thích một số điều trong Quy chuẩn. 
Bao gồm 5 hình vẽ minh hoạ về lắp đặt và bảo vệ hệ thống đường ống cấp nước dùng lại.

Phụ lục K: Hệ thống xử lý nước thải cục bộ.
Tóm tắt và giải thích một số điều trong Quy chuẩn.
 Bao gồm 18 hình vẽ minh hoạ về cấu tạo, cách lắp đặt, xây dựng các bể tự hoại, giếng thấm, hào lọc, bãi lọc ngầm, …

**********
Quy chuẩn Hệ thống Cấp thoát nước trong nhà và công trình Vật liệu cấp thoát nước(Quy chuẩn này là bắt buộc áp dụng trong phạm vi cả nước)

Quy chuẩn Hệ thống Cấp thoát nước trong nhà và công trình do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) phối hợp với Hiệp hội Quốc tế Cấp thoát nước và Cơ khí Mỹ (IAPMO) biên soạn dựa trên những nội dung kỹ thuật trong bộ Quy chuẩn “Uniform Plumbing Code” do Hiệp hội IAPMO xuất bản năm 1997. Vụ Khoa học Công nghệ là cơ quan quản lý quá trình biên soạn và trình duyệt; Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 47/1999/QĐ-BXD, ngày 21 tháng 12 năm 1999. 

Quy chuẩn này tập hợp những quy định thống nhất về thiết kế, xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị cấp thoát nước trong nhà và công trình nhằm đảm bảo các yêu cầu và tiêu chuẩn tối thiểu cho sức khoẻ, sự an toàn và lợi ích người sử dụng hệ thống cấp thoát nước.

Quy chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt mới, cải tạo, sửa chữa, thay thế, di chuyển, vận hành, bảo dưỡng hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình, kể cả phần ngoài nhà cho đến hệ thống cấp thoát nước chung của khu vực.