Giới thiệu về lịch sử thanh dẫn điện Schneider Electric (phần 3)

gioi-thieu-ve-lich-su-thanh-dan-dien-schneider-electric-phan-3

hái niệm về phân phối dạng trục của thanh dẫn Schneider

 

Điện năng luôn có tại mọi điểm trong toàn hệ thống thanh dẫn

 

Những đặc trưng của hệ thống Schneider Electric

 

Sự phối hợp trong toàn hệ thống Schneider Electric cung cấp sự an toàn tối đa cho cuộc sống và tài sản, cung cấp điện liên tục, có khả năng nâng cấp và dễ dàng lắp đặt.

Những đặc tính của sản phẩm được tính toán và kiểm tra trong phòng thí nghiệm của công ty và được công nhận bởi các phòng thí nghiệm quốc tế độc lập.

 

 

Tính cạnh tranh trong lắp đặt

Đơn giản, có khả năng nâng cấp, an toàn và liên tục trong cung cấp điện và dịch vụ.

Tiết kiệm bắt đầu từ việc lắp đặt

Nhờ các điểm nối rẽ (plug-in points), hệ thống thanh dẫn của Scheider giúp giảm chi phí lắp đặt.

Chi phí thấp khi lắp thêm mạch điện mới, tiết kiệm càng tăng khi số lượng tải càng tăng, kết quả tự nhiên của sự phát triển kinh doanh.

Có khả năng nâng cấp trong khi vận hành

Trong phân phối dạng trục, những yêu cầu mở rộng hoạt động và chi phí được tổng hợp ngay từ lúc bắt đầu:

   +   Thêm vào đó, di chuyển hoặc thay thế các thiết bị phải được thực hiện nhanh chóng, không cần ngắt nguồn cung cấp năng lượng hay dừng hệ thống.

   +   Khi đó, chi phí cho các thay đổi trên được giảm đáng kể do: tải gần vị trí nguồn cung cấp, vị trí các điểm nối rẽ luôn sẵn sàng, các bộ nối rẽ có thể sử dụng lại hoặc thêm mới nhanh chóng cho các tải khi cần di chuyển hoặc thay thế.

Khả năng tái sử dụng trong trường hợp có thay đổi lớn

Khi có những điều chỉnh chính trong lắp đặt, những hệ thống thanh dẫn hiện tại có thể dễ dàng tháo lắp và tái sử dụng.