Đến năm 2020, Nhà nước sẽ không phải trợ giá tiêu thụ nước sạch

den-nam-2020-nha-nuoc-se-khong-phai-tro-gia-tieu-thu-nuoc-sach
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án "Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt".
  
Ảnh minh họa
 

Mục đích là huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; trong đó ưu tiên khai thác nguồn vốn đầu tư của thành phần kinh tế tư nhân để giảm đầu tư từ ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Đề án nêu rõ cần nghiên cứu, điều chỉnh khung giá tiêu thụ nước sạch theo hướng đến năm 2020 không phải trợ giá tiêu thụ nước sạch từ ngân sách Nhà nước; nghiên cứu áp dụng giá dịch vụ thoát nước và lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ thoát nước theo hướng từng bước đáp ứng yêu cầu bù đắp chi phí quản lý, vận hành và đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước.
Đối với lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt thì phải nghiên cứu, sửa đổi phí vệ sinh theo hướng đến năm 2020 đáp ứng đủ chi phí thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đối với khu vực đô thị và đáp ứng được một phần chi phí thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đối với khu vực nông thôn...

Ngoài ra, Đề án cũng yêu cầu cần phải xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; triển khai các chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong quá trình đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt...
 
 
Vũ Lê (tapchicapthoatnuocvietnam.vn)
Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN