Tất cả tin tức

Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp như thế nào?

Nguyễn Văn Thái
ột sản phẩm hay một công ty cần có “thương hiệu” thì con người càng cần có thương hiệu để tăng giá trị bản thân. Thương hiệu cá nhân theo chữ Hán là “Nhân hiệu”: “Nhân” là Người; “Hiệu” là dấu hiệu nhận biết, phân biệt. “Nhân hiệu” là giá trị của một cá nhân nhờ vào các nguồn lực sẵn có: Học vấn, thành tích trong kinh tế, xã hội. Nhân hiệu giúp cộng đồng phân biệt được cá nhân với những người khác trong xã hội.