Ống PVC Tiền Phong

Mã sản phẩm: 

Nhà sản xuất: 

Liên hệ

Ống nhựa dẫn nước Tiền Phong, thoát nước thải tiền phong uPVC được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong...

Ống nhựa dẫn nước Tiền Phong, thoát nước thải  tiền phong uPVC được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay

Ống Tiền Phong có các kích cỡ từ D20-D400.