Hướng dẫn lựa chọn kích cỡ và lắp đặt hệ thống ống uPVC

01/11/2016   |   Đăng bởi Admin

1 - Hướng dẫn lựa chọn kích cỡ ống - áp dụng cho hệ thống ống u.PVC và HDPEHướng dẫn chọn kích cỡ ống upvc

2 - Hướng dẫn lắp đặt hệ thống ống nước uPVC - Mối dán keo PVC

hướng dẫn lắp đặt hệ thống ống nước upvc

3 - Hướng dẫn lắp đặt ống nước nhựa uPVC - Mối ghép zoăng

hướng dẫn lắp đặt hệ thống ống nước upvc

hướng dẫn lắp đặt hệ thống ống nước upvc

4 - Keo dán ống PVC - Mỡ bôi trơn dùng cho lắp zoăng uPVC - Chôn lấp ống u.PVC

hướng dẫn lắp đặt hệ thống ống nước upvc