Hướng dẫn lắp đặt và hàn ống HDPE

01/11/2016   |   Đăng bởi Admin

Hướng dẫn lắp đặt phụ tùng ( phụ kiện ) ống nhựa HDPE

 

Hướng dẫn hàn ống nhựa HDPE :

Hướng dẫn lắp đặt ống nhựa HDPE - Sự tương quan của nhiệt độ với áp suất ống :

 

Viết bình luận